Vitajte na stránke nášho online katalógu.

Od 12.3.2020 máme nový online katalóg KOHA (knižničný systém), ktorý obsahuje informácie o dokumentoch nachádzajúcich sa v Mestskej knižnici Snina.

Online katalóg ponúka:

  • vyhľadávanie dokumentov v knižnici
  • získavanie informácií o dostupnosti knižného titulu
  • predĺženie výpožičnej lehoty
  • rezervácia jednotlivých dokumentov
  • sledovanie svojho konta (výpis hľadania, výpis výpožičiek a rezervácií, pokuty, zmena osobných údajov alebo hesla)
  • vytváranie vlastných zoznamov kníh

Veríme, že Vás online katalóg poteší a uľahčí prístup k Vašim obľúbeným knihám.



V prípade potreby kontaktujte knihovníčky osobne v Mestskej knižnici Snina alebo telefonicky na telefónnom čísle: 057/762 32 63

Log in to your account:

Powered by Koha